Menu-ikon
Kurv-ikon
Søren Jensen: Pengene eller livet?
Søren Jensen:
Pengene eller livet?

Pris: kr. 450,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Pengene eller livet? – Vejen til det internationale fredsrige

Værket omfatter 3 bind, som efter aftale med forfatteren kun sælges samlet i Martinusshop:
Bind 1: Statsmagt eller pengemagt?
Bind 2: Profitsamfundet
Bind 3: Fra krigskultur til kristuskultur


Bagsidens tekst

Bind 1
I vore tider er det normalt at adskille det åndelige syn på livet og de mange konkrete problemer vi står overfor, men det er så også netop derfor vi ikke kan løse dem til bunds. Dette er den første af tre bøger, der beskriver samfundets og menneskeslægtens nyere udvikling i åndeligt perspektiv.

Vi lever i en kulturel mørketid. De mange ulykkelige tilstande, gør det dog også lettere at få øje på løsningen. "Mørket" indvarsler dermed en ny oplysningstid. Netop nu hvor materialisme, nationalisme, konflikter og krig igen svøber verden i sin favn vil visionen om internationalisme, fred og retfærdighed kunne vokse frem som den eneste mulige løsning på problemerne.
Vil globalisme udmunde i internationalisme?

Religiøse mennesker går ikke af vejen for at betegne den trængselstid vi lever i som "Dommedag", "Ragnarok" eller "De sidste tider". De humane religioner påstår imidlertid også, at de mørke tilstande egentligt blot indvarsler fremkomsten af et nyt kærlighedslys. Disse tre bøger beskriver hvorledes denne proces finder sted som realistisk virkelighed her og nu.

Grundtvig spurgte engang: "Er lyset for de lærde blot?" Nej, svarer forfatteren. Takket være Martinus åndsvidenskab, sammenfattet i bøgerne "Det Tredie Testamente", er det blevet lettere at forstå menneskenes og samfundets udvikling i åndeligt perspektiv. "Pengene eller livet?" udgør et forsøg på at forklare udviklingen i dette nye lys. Bøgerne er rettet til alle, der søger efter sammenhæng og forståelse af vor tid. Søren Jensen er uddannet historielærer.

Denne 1. bog er tilegnet analysen af statsmagt og pengemagt. Menneskenes arv fra dyreriget, selviskheden, ytrer sig overalt i "kampen om pengene". Bogen indeholder en kort beskrivelse af den åndelige videnskab. Derefter bliver profitøkonomiens udvikling analyseret i form af en række eksempler fra udvalgte nationer frem til nyere tid. "Pengene eller livet?" bør læses som en helhed.

Bind 2
[...]
Bog 2 analyserer konsekvenserne af profitøkonomiens indflydelse på udvalgte områder af samfundslivet. Formålet er at belyse de egentlige og dybeste årsager til problemerne. Det fremgår at nutidens problemer ikke kan løses indenfor nationens grænser og derfor peger frem mod helt nye løsninger. Uden moralsk kompas har det materialistiske menneske imidlertid svært ved at forstå hvad det er der sker.


Bind 3
[...]
Bog 3 handler om den alvorlige tid vi lever i. Profitøkonomiens hærgen og de stadige konflikter mellem nationerne viser, at der er behov for nye løsninger. Krigs- og profitkulturen vil uundgåeligt udmunde i længsel efter fred og retfærdighed. Vi aner konturen af et kommende internationalt fredsrige. Den globale konflikt vil efter forfatterens mening udmunde i skabelsen af det globale folkehjem.


Indholdsfortegnelse

Del 1
Forord
Indledning
1. Det kosmiske syn på tilværelsen.
2. Kampen om pengene.
3. Revolutioner, pengemagt og krig.
4. Nationernes udvikling i lyset af pengekampen.
Efterord
Noter

Del 2
Forord
5. Pengemisbrugets konsekvenser ved eksempler
    Profitøkonomi versus statsmagt
    Profit på tyveri af hus, mark og gode ideer
    Profit på uddannelse
    Profit på misbrug
    Profit på krop og sundhed
    Profit på dyr
    Profit på modificerede levende organismer
    Profit på miljø
    Profit på energi og klimaforandringer
    Profit på seksualitet
    Profit på menneskehandel
    Profit på dit privatliv
    Profit på krig - vejen til dommedag
Efterord
Noter

Del 3
Forord
6. Propagandakulturen.
7. Overvågning og modkultur.
8. Propaganda og profetier.
9. Terrorkrigen
10. Moseloven forener krigens parter
11. Menneskeheden på flugt ud af dyreriget
12. Fødslen af det internationale fredsrige
Efterord
Noter


Bibliografiske oplysninger
269 + 149 + 228 sider i stort format med to spalter
(Der er næsten 4000 noter i alt)
Paperback
ISBN:
978-91-985443-6-7
978-91-985443-7-4
978-91-985443-8-1
Version 1.1
Tomrummet 2019

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58