Menu-ikon
Kurv-ikon
Sv. Å. Rossen: Martinus kosmologi
Sv. Å. Rossen:
Martinus kosmologi

Pris: kr. 199,95
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
- et universelt verdensbillede

Bagsidens tekst

Martinus er en dansk forfatter, som i 1900-tallet med sit forfatterskab skabte en kosmologi i form af et universelt, kosmisk verdensbillede.

Martinus var en ekstraordinær intuitiv begavelse, som lod ham se livet som et kosmos, et ordnet verdensalt med en materiel- og en åndelig side, som underbygger hinanden.

Verdensaltets byggesten er levende væsener, som er udødelige i deres kerne og både har en åndelig og en materiel natur. Verdensaltet som helhed er et altomfattende levende væsen: den evige Guddom, der har hele verdensaltet som sit legeme, og hvis skabende ånd gennemstrømmer universet. Verdensaltets utallige levende væsener er alle dele af det guddommelige legeme, og deres ånd har rod i Guddommens ånd.

De levende væsener udvikler sig i kredsløbsbaner som for eksempel reinkarnationskredsløb. Planter, dyr og mennesker udvikler sig gennem utallige fysiske tilværelser, og de nuværende mennesker vil udvikle sig fra umodne, intolerante og krigeriske stadier til humane, tolerante og fredselskende kulturtrin.

De levende væsener udvikler sig primært gennem egne erfaringer fra utallige liv. Deres erfaringer opsamles liv for liv i deres udødelige åndskerne og bliver til både praktiske, teoretiske og moralske evner i de følgende liv. På grundlag af karmaloven vender væsenernes handlinger tilbage til dem selv som skæbneoplevelser og giver dem de personlige erfaringer, som er nødvendige for deres fortsatte udvikling.

Udviklingens mål for menneskeheden er skabelsen af et internationalt verdensrige med retfærdighed og fred, som bygger på, at alle mennesker er blevet tolerante og kærlighedsfulde.


Indholdsfortegnelse

Forord
Et universelt verdensbillede

     Indledning
Martinus' verdensbillede, kort
Træk fra Martinus' liv
Evolutionen i nyt lys
Historien i nyt lys

     Forhistoriske mennesker
     Menneskehedens barndom
     Den human-religiøse kulturepoke
     Den mekanistiske videnskabsepoke
     Den kosmiske død
     Menneskerettigheder og demokrati
     Kvantefysikkens verdensbillede
     Den ny verdensimpuls
     Resume
Reinkarnation og skæbnelov
     Reinkarnationstanken i Vesten
     Udviklingsstigen i naturen
     Arv eller reinkarnation
     Reinkarnation og kredsløbsprincippet
     Reinkarnation og empirisk forskning
     Skæbneloven
Det levende væsens højere natur
     Den usynlige del af det levende væsen
     Det levende væsens jeg
     Tyngde-energilegemet og følelses-energilegemet
     Ånds-energierne
     Det fysiske legeme er et ekstra-legeme
     Evighedslegemet (skaber-evnen)
     Ånd og materie symboliseret med korset
     Den psyko-fysiske proces
     Konklusion
Døden og den åndelige verden
     Mellemtilstanden
     Religiøse menneskers paradisforestillinger
     Materialistiske menneskers paradis
     Magtkulturer og "døden"
     Besættelser
     Personlighedsspaltning
     Salighedszonen
     En ny inkarnation
     Repetitionsstadier
Vejen til kosmisk bevidsthed
     Den højeste ild
     Det aggressive temperament
     Det humane talent
     Tilgivelse
     Følelses- og intelligensmennesker
     Psykiske kortslutninger og sygdomme
     Laster
     Vegetarisme
     Bønnens mysterium
     Meditation og okkulte evner
     Det eneste fornødne
     Kønnenes forvandling og ægteskabskrisen
     Kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed
Den kosmiske udviklingsspiral
     Spiralkredsløbet og det evige verdensbillede
     Det "rigtige" menneskerig
     Visdomsriget og den guddommelige verden
     Hukommelsesriget
     Planteriget og dyreriget
En makrokosmisk fremtid og en mikrokosmisk fortid
Spiralkredsløbet, løsningen på det ondes problem
Perspektivprincippet, løsningen på livets gåde
Det treenige princip
Den evige Guddom


Martinus' symboler
Nr. 3 "Intolerance"
Nr. 1 "Guds ånd over vandene"
Nr. 18 "Det levende væsens skæbnebuer"
Nr. 20 "Syndernes forladelse"
Nr. 6 "Det levende væsen"
Nr. 22 "Den evige organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn"
Nr. 11 "Spiralkredsløbet og det evige verdensbillede"
Nr. 12 "Grundenergiernes kombination"
Nr. 14 "De kosmiske spiralkredsløb"
Nr. 7 "Livsenhedsprincippet"

Forfatterens diagrammer
Nr. 2 Det psyko-fysiske kredsløb
Nr. 1 KredsløbsprincippetBibliografiske oplysninger

364 sider, Indbundet hardback
Skriveforlaget 2021
ISBN 978-87-93958-74-6

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58