Menu-ikon
Kurv-ikon
Rossen: Martinus kosmiske verdensbillede og åndshistorien 2
Rossen:
Martinus kosmiske verdensbillede og åndshistorien 2

Pris: kr. 299,95
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Bagsidetekst

Martinus’ verdensbillede er unikt i verdenshistorien. Det giver et afrundet og færdigt billede af verdensaltet som et guddommeligt skaberværk, som ikke er blevet til på noget tidspunkt, men er en evig skabelse af en almægtig, alvidende og alkærlig Gud. Den evige skabelse finder sted i kredsløb, hvori de levende væsener er under stadig udvikling. Mennesket og menneskeheden gennemlever nu en mørk historisk periode med krige, sygdomme, depressioner og lidelser. Men disse tilstande er et led i en udvikling af en ny mentalitet, som afviser materiel grådighed og vold, men i stedet viser tolerance, ligeret, menneskelighed og alkærlighed. Martinus ser en strålende og lykkelig fremtid for menneskeheden og hvert enkelt menneske, når alle er kommet igennem dommedags- eller ragnarokperioden. Det enkelte individ reinkarnerer gennem historien og er med i hele udviklingsprocessen og opstandelsen til Guds rige.

Dette værk i to bind er en revideret og udvidet udgave af en tidligere bog “Martinus’ Verdensbillede” fra 2008. Udvidelsen består blandt andet i en sammenligning med fortidens store religioner og filosofier, for eksempel den kinesiske taoisme, den indiske brahmanisme, Kristus, antikkens græske filosoffer, særlig Parmenides, Platon og Plotin. Desuden med Hermesskrifterne fra Egypten, gnosticismen fra de første århundreder efter vor tidsregning og med mystikere fra alle religioner. Selvom Martinus’ verdensbillede er unikt og enestående i sin helhed, kan man i de historiske religioner og filosofier finde interessante paralleller til dele af Martinus’ helhedsbillede af tilværelsen og livet. Der redegøres tillige for kristendommens historiske forhold til reinkarnation.


Indholdsfortegnelse

Kredsløbsprincippet
Grundenergi-legemernes kredsløb
Kredsløb indeni kredsløb
Spiralkredsløbet, – hovedkredsløbet
Reinkarnationskredsløbet
Døgnkredsløbet (søvn-vågentilstand)
Det psykofysiske kredsløb
Spiralafsnittets riger
Dyreriget
Om menneskeaber og hominider
Fra dyr til menneske
Kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed
Historiske: andre åndelige udviklingsteorier
Det rigtige menneskerige
Visdomsriget og den guddommelige verden
Hukommelsesriget
Makrokosmiske spiralafsnit
Spiralafsnit i mikroverdenen
Gnosticismen
Thomas evangeliet
Gnosis
Konklusion på gnosticismen
Kirkens kamp for egen identitet
Reinkarnationskredsløbet
Argumenter for reinkarnation
Arv og miljø
Reinkarnation i evangelierne
Et rids af reinkarnationstankens historie
Rejsen gennem “døden”
Psykiatriske erfaringer med nær-døds-oplevelser
“Dødens” første etape: mellemtilstanden
Mellemtilstandens mørke afsnit
Besættelser
Personlighedspaltning
Mellemtilstandens lyse afnsit eller paradiszoner
Gennem de højere åndelige verdener under “døden”
En ny inkarnations begyndelse
Befrugtningens tre talentkernesæt
Repetitionsstadierne
Den lange rejse fra dyr til rigtigt menneske
Guldkopiprincippet
Resume
Konklusion
Litteraturliste
IndeksBibliografiske oplysninger

404 sider (fortløbende paginering fra bind 1), illustreret
ISBN: 978-87-94382-08-3
1. udgave, 1. oplag
Skriveforlaget, 2022

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58