Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: »X«, bind 3, 2. sortering
Per Bruus-Jensen:
»X«, bind 3, 2. sortering

Pris: kr. 170,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
- en komplet indføring i Martinus' kosmologi


Lettere beskadiget eksemplar, som sælges til halv pris. Findes også i normal kvalitet.


Bagsidetekst


MARTINUS' KOSMOLOGI

Kosmologi – læren om kosmos, det ordnede verdensalt eller modsætningen til kaos.

Med baggrund i en række gennemgribende intuitionsoplevelser tegner Martinus' kosmologi et billede af verdensaltets åndelige grundlag og struktur, dets evige love og principper.

Ifølge dette billede er verdensaltet et levende gigantvæsen, der efter holistiske principper eksisterer som opsplittet i en uendelig skare levende enheder, der alle eksisterer i gigantvæsenets billede. Disse enheder er de kendte levende væsener – bl.a. dig og mig.

Bag den fysiske organisme er hvert eneste levende væsen udrustet med en særlig parafysisk struktur. der er uforgængelig og herved gør livsenheden udødelig, akkurat som det universelle gigantvæsen er udødeligt.

Det evige liv former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution, der hæver dem til stadig voksende højder af indsigt i karakteren af det universelle gigantvæsens liv og tilværelse.

Martinus' kosmologi munder ud i, at verdensaltets grundtone bag om alle lidelser og mørke tildragelser er guddommelig kærlighed, ført ud i livet via almagt og alvidenhed. Enhver tildragelse er nemlig led i et eventyrligt eksperiment, det universelle alvæsen evigt udfører med sig selv.


Indholdsfortegnelse

Tredie afsnit
LIVETS KOSMISKE GRUNDPLAN
17. Stof- og livsenhedsprincippet
18. Verdensaltets tre kosmiske sanseområder
19. De kosmiske organismeprincipper og deres organisation
20. Sult- og mætteisesprincippet
21. Evolution, udvikling og indvikling
22. Spiralkredsløbet og grundenergiernes evige organisation
23 . Verdensaltets kosmiske tilværelsesplaner
24. Egoisme - altruisme
25. Forældre- og verdensgenløsningsprincippet

Fjerde afsnit
ÅNDSFORSKNING OG MATERIEFORSKNING
26. Den ydre og den indre verden
27. Sansningen fra oven og fra neden
28. På langs og på tværs af materien
Efterskrift til fjerde afsnit
Efterskrift til 3. bind
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og lektioninddeling


Om forfatteren

Per Bruus-Jensen (1932-)
Påbegyndte i 1955 uddannelse ved forstvæsenet, der to år senere blev afbrudt ved en arbejdsulykke. Kom i 1958 i berøring med Martinus' Institut og modtog her en dybtgående indføring i det kosmiske verdensbillede af Martinus personligt. Har foruden nærværende indføringsværk (4 bind) udgivet en afhandling i to bind om det erkendelsesteoretiske indhold i Martinus' kosmologi. Er også kendt som artikelforfatter, foredragsholder og kursusleder i Sverige, Norge og Danmark.


Stikordsregister over alle fire bind

Komplet stikordsregister på basis af kapitel- og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til Per Bruus-Jensens fire X-bøger. Indekset er udarbejdet af Eskild Kjær-Madsen i samarbejde med Per Bruus-Jensen.


Bibliografiske oplysninger

464 sider, illustreret
ISBN 87-88652-09-2
1. udgave, 1. oplag
Nordisk Impuls, 1988

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58