Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: »X«, bind 1, 2. sortering
Per Bruus-Jensen:
»X«, bind 1, 2. sortering

Pris: kr. 170,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
- en komplet indføring i Martinus' kosmologi


Lettere beskadiget eksemplar, som sælges til halv pris. Findes også i normal kvalitet.


Bagsidetekst


MARTINUS' KOSMOLOGI

Kosmologi – læren om kosmos, det ordnede verdensalt eller modsætningen til kaos.

Med baggrund i en række gennemgribende intuitionsoplevelser tegner Martinus' kosmologi et billede af verdensaltets åndelige grundlag og struktur, dets evige love og principper.

Ifølge dette billede er verdensaltet et levende gigantvæsen, der efter holistiske principper eksisterer som opsplittet i en uendelig skare levende enheder, der alle eksisterer i gigantvæsenets billede. Disse enheder er de kendte levende væsener – bl.a. dig og mig.

Bag den fysiske organisme er hvert eneste levende væsen udrustet med en særlig parafysisk struktur. der er uforgængelig og herved gør livsenheden udødelig, akkurat som det universelle gigantvæsen er udødeligt.

Det evige liv former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution, der hæver dem til stadig voksende højder af indsigt i karakteren af det universelle gigantvæsens liv og tilværelse.

Martinus' kosmologi munder ud i, at verdensaltets grundtone bag om alle lidelser og mørke tildragelser er guddommelig kærlighed, ført ud i livet via almagt og alvidenhed. Enhver tildragelse er nemlig led i et eventyrligt eksperiment, det universelle alvæsen evigt udfører med sig selv.


Om forfatteren

Per Bruus-Jensen (1932-)
Påbegyndte i 1955 uddannelse ved forstvæsenet, der to år senere blev afbrudt ved en arbejdsulykke. Kom i 1958 i berøring med Martinus' Institut og modtog her en dybtgående indføring i det kosmiske verdensbillede af Martinus personligt. Har foruden nærværende indføringsværk (4 bind) udgivet en afhandling i to bind om det erkendelsesteoretiske indhold i Martinus' kosmologi. Er også kendt som artikelforfatter, foredragsholder og kursusleder i Sverige, Norge og Danmark.


Indholdsfortegnelse

I Begyndelsen . . .
Martinus - en kort præsentation
Introduktion
DET LEVENDE VÆSEN
1. Det levende væsens evighedsnatur
2. Det levende væsens grundanalyse
3. Det levende væsen og virkningsprincippets generalkategorier
4. »Det skabte« og tilværelsens fem universelle bevægelses arter
5. »Det skabte« og verdensaltets kosmiske grundenergier
6. Det levende væsens bevidsthed
7. Grundenergierne og bevidsthedens apparat
Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel- og tekstinddeling
Fortegnelse over marginnoter på basis af kapitel- og lektioninddeling


Stikordsregister over alle fire bind

Komplet stikordsregister på basis af kapitel- og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til Per Bruus-Jensens fire X-bøger. Indekset er udarbejdet af Eskild Kjær-Madsen i samarbejde med Per Bruus-Jensen.


Bibliografiske oplysninger

448 sider, illustreret
ISBN: 87-88652-26-2
2. rev. udgave, 1. oplag
Nordisk Impuls, 1997

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58