Martinusshops logo

Advarsel: Du har deaktiveret JavaScript i din browser, og dermed har du ikke de samme muligheder som andre. Du kan fx ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvorved du måske går glip af gode tilbud og information om månedens bog. I modsætning til Java er JavaScript ikke en potentielt farlig teknologi, og derfor risikerer du ikke noget ved at have JavaScript aktiveret i din browser.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til: info@martinusshop.dk

Svend Aage Rossen: Martinus' Verdensbillede Svend Aage Rossen:
Martinus' Verdensbillede

Pris: kr. 300,00
Bogen er udsolgt
 

 
Et idéhistorisk studie


Bagsiden

Martinus verdenbillede er unikt i verdenshistorien. Der findes næppe nogen filosofi eller religion, som har det omfang og den dybde, som man finder hos Martinus. Det handler om meningen med livet, om menneskets udvikling som led i evolutionen og om fremtiden i et rigtigt menneskerige. For Martinus er der liv overalt i universet, ikke blot i den natur, som omgiver os, men også ude i universet og inden i vor organisme. Men først og fremmest er hele verdensaltet i sin uendelige storhed et altomfattende guddommeligt væsen, altså Gud, hvori alle lever ligesom cellerne i vort legeme. Gennem hele verdensaltet går der ifølge Martinus en permanent strøm af kærlighed, som det er udviklingen mål, at vi mennesker skal komme i forbindelse med.

Sv. Å. Rossen (f. 1933) har kendt Martinus' tanker i en menneskealder og desuden kendt Martinus personligt i dennes sidste år. Han har før skrevet bøger om Martinus, men her er hans projekt at fremstille Martinus verdensbillede som en tilværelsesteori, som viser denne filosofis bærende principper, deres logiske sammenhæng og deres relation til det, som sker i verden. Fremstillingen har form som en afhandling med centrale citater fra Martinus og henvisninger til hans litteratur for alle grundlæggende princippers og ideers vedkommende.


Indholdsfortegnelse

ILLUSTRATIONER

INDLEDNING

DET LEVENDE VÆSENS GRUNDANALYSE
Det treenige princip: X1, X2 og X3
Jeget er en permanent væren
Jeget er det levende i det levende væsen
Det er ikke hjernen, som tænker
Jeget er noget grænseløst

SKABE- OG OPLEVELSESEVNEN (X2)
Grundlaget for tilværelsens mangfoldighed
Urbegæret
Moderenergien
Skæbneelementet og dets talentkerner
De evige kosmiske skabeprincipper

DET SKABTE (X3)
Omverdensbevidsthed
Psyken, den indre bevidsthed
Dagsbevidsthed og natbevidsthed
Grundenergierne
     Grundenergierne for legemsdannelse
     Psykens grundenergier
Begrebet ånd
     Ånd, sjæl og legeme
     Ånd og materie i relation til det treenige princip

DET TREENIGE PRINCIP
Hovedanalysen
Variationer i definitionen på skabeevnen (X2) og det skabte (X3)

DE EVIGE SKABEPRINCIPPER
Bevægelses- eller materieprincippet
Energiprincippet
     Materiel energi
     Åndelig energi
Åndsprincippet
Kausalitetsprincippet
Skæbneprincippet
Perspektivprincippet
Livsenhedsprincippet
     Psykosomatik
     Ernæring
     Bisættelse
Kontrastprincippet
Sult- og mættelsesprincippet
Talentkerneprincippet
Fader- og sønneprincippet
     Den ene og de mange
     Guddommens primære og sekundære bevidsthed
     Guddommen og de evige principper
     Evighedsplanet eller det gyldne rum
     Bøn og meditation
Den højeste ild og det seksuelle polprincip
     Moderkernens to seksuelle poler
     Det sympatiske anlægs udvikling
     Det intellektuelle anlægs udvikling
     Det enpolede stadium
     Bibelens skabelsesmyte og polforvandlingen
     Den begyndende dobbeltpolethed
     De ulykkelige ægteskabers zone
     Seksuelle kategorier
     Den psykiske hovednerve

Kredsløbsprincippet
     Analoge og integrerede kredsløb
     Spiralkredsløbets riger

          Mineral-, plante- og dyreriget
          Fra dyr til menneske
          Det rigtige menneskerige
          Visdomsriget og den guddommelige verden
          Hukommelsesriget
     Reinkarnationskredsløbet
          Argumenter for reinkarnation
          Reinkarnation og kristendom
          Reinkarnationskredsløbets eget kredsløb
     Rejsen gennem "døden"
     En ny inkarnations begyndelse
          Befrugtningens tre talentkernesæt
          Repetitionsstadierne
     Fire analoge kredsløb
Guldkopiprincippet

RESUME OG KONKLUSION

LITTERATURLISTE

INDEKS


Bibliografiske oplysninger

475 sider, indbundet, illustreret
ISBN 978-87-991401-3-8
1. udgave, 1. oplag
Kosmologisk Information, 2008
Indkøbskurven er tom

 

Nyheder i shoppen:


Ole Therkelsen: Kosmiske Lektioner 201-400
(29/7 2018)


Martinus: Grand Kursus
(4/5 2018)


Sören Grind: Livet - et spørgsmål om kærlighed
(13/6 2017)

Nye udgaver af Ole Therkelsens bøger:
Forsiden på Ole Therkelsens bog: Martinus og den ny verdensmoral
dansk, engelsk, tysk, spansk og esperanto, og
Forsiden på Ole Therkelsens bog: Martinus, Darwin og Intelligent Design
dansk, engelsk, tysk, spansk, fransk og russisk.
(13/4 2016)

Forside på Else Byskovs bog, Ægteskabets nedtur
Else Byskov: Ægteskabets nedtur
(13/10 2015)

Martinus: Det Evige Verdensbillede, bog 6, er udkommet.
(11/5 2015)

Ny præsentationstekst til Søren Olsens bog, Følsom logikk, skrevet af Søren selv.
(4/1 2015)

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58