Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: »X«, bind 4, 2. sortering
Per Bruus-Jensen:
»X«, bind 4, 2. sortering

Pris: kr. 170,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
- en komplet indføring i Martinus' kosmologi


Lettere beskadiget eksemplar, som sælges til halv pris. Findes også i normal kvalitet.


Bagsidetekst


MARTINUS' KOSMOLOGI

Kosmologi – læren om kosmos, det ordnede verdensalt eller modsætningen til kaos.

Med baggrund i en række gennemgribende intuitionsoplevelser tegner Martinus' kosmologi et billede af verdensaltets åndelige grundlag og struktur, dets evige love og principper.

Ifølge dette billede er verdensaltet et levende gigantvæsen, der efter holistiske principper eksisterer som opsplittet i en uendelig skare levende enheder, der alle eksisterer i gigantvæsenets billede. Disse enheder er de kendte levende væsener – bl.a. dig og mig.

Bag den fysiske organisme er hvert eneste levende væsen udrustet med en særlig parafysisk struktur. der er uforgængelig og herved gør livsenheden udødelig, akkurat som det universelle gigantvæsen er udødeligt.

Det evige liv former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution, der hæver dem til stadig voksende højder af indsigt i karakteren af det universelle gigantvæsens liv og tilværelse.

Martinus' kosmologi munder ud i, at verdensaltets grundtone bag om alle lidelser og mørke tildragelser er guddommelig kærlighed, ført ud i livet via almagt og alvidenhed. Enhver tildragelse er nemlig led i et eventyrligt eksperiment, det universelle alvæsen evigt udfører med sig selv.


Indholdsfortegnelse

Femte afsnit
SEKSUALISME
29. Polprincippet og den højeste ild
30. Det levende væsens psyko-sympatiske anlæg
31. Den intellektuelle og den emotionelle seksualisme
32. Det seksuelle dobbeltkredsløb
33. Det jordiske menneskes seksuelle forvandling
34. Ensomhed - tosomhed - flersomhed

Sjette afsnit
DEN KOSMISKE LIVSANSKUELSE
35. Den mørke og den lyse verdensmoral
36. Fra den lyse til den mørke verdensmoral
37. Fra den mørke til den lyse verdensmoral
38. Vendepunktet - den mørke verdensmorals undergang
39. Vårbrud - menneskeheden og den homokratiske epokes indledning
40. En ny Himmel og Jord - træk af den homokratiske moralkodeks
EFTERSKRIFT
Den homokratiske epokes tidshorisont

Syvende afsnit
VERDENSALTETS GUDDOM
41. Guddommen og verdensaltets grundanalyse
42. Guddommen og livets oplevelse
43. Guds bevidsthedsfornyelse
Generelt efterskrift og historisk tilbageblik


Om forfatteren

Per Bruus-Jensen (1932-)
Påbegyndte i 1955 uddannelse ved forstvæsenet, der to år senere blev afbrudt ved en arbejdsulykke. Kom i 1958 i berøring med Martinus' Institut og modtog her en dybtgående indføring i det kosmiske verdensbillede af Martinus personligt. Har foruden nærværende indføringsværk (4 bind) udgivet en afhandling i to bind om det erkendelsesteoretiske indhold i Martinus' kosmologi. Er også kendt som artikelforfatter, foredragsholder og kursusleder i Sverige, Norge og Danmark.


Stikordsregister over alle fire bind

Komplet stikordsregister på basis af kapitel- og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til Per Bruus-Jensens fire X-bøger. Indekset er udarbejdet af Eskild Kjær-Madsen i samarbejde med Per Bruus-Jensen.


Bibliografiske oplysninger

472 sider, illustreret
ISBN 87-88652-10-6
1. udgave, 1. oplag
Nordisk Impuls, 1989

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58